UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica

Studii Superioare de Masterat

 

 
 


UTM

 
 Avize

Noutati

Orarul de studii

Programe de studii

Informatii utile

Regulamente

Conferinte

Scoala Doctorala SCEC

Contract Practica de Specialitate Studii de Masterat

   

 

A V I Z

În perioada 16-18 noiembrie 2017 va avea loc Conferinţa Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor UTM.

Tematica Conferinţei:

·      Automatică şi Informatică;

·      Calculatoare şi Reţele Informaţionale;

·      Microelectronică, Nano-electronică şi Nano-tehnologii;

·      Robotică și Mecatronică

·      Inginerie Biomedicală;

·      Tehnologii Informaţionale şi Securitatea Cibernetică;

·      Informatica Aplicată și Managementul Informațional;

·      Ştiinţe socio-umane.

Termeni de prezentare a materialelor:

16.11.2017 – prezentarea sau expedierea  Titlului şi Autorii lucrării pe adresa e-mail: victor.ababii@calc.utm.md;

17.11.2017 – prezentarea obligatorie a lucrării în cadrul conferinţei;

30.12.2017 – prezentarea variantei finale a materialelor pentru publicare.

(materialele vor fi publicate cu cifru ISBN).

* Instrucţiunile  pentru redactarea lucrărilor pot fi accesate de pe pagina web: http://masterat.fcim.utm.md.

** Lucrările studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor se prezintă imprimate, vizate  de către autor(i), conducătorul ştiinţific şi şeful departamentului.

*** Vor fi publicate numai lucrările prezentate public în cadrul conferinţei şi care satisfac cerinţelor de redactare şi conţinut.

Responsabil de organizare: conf. univ., dr. V. Ababii (3-214)

 

 

 

 
 

CSCT - COPYRIGHT 2015 - ALL RIGHTS RESERVED