UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica

Studii Superioare de Masterat

 

 
 


UTM

 
 Avize

Noutati

Orarul de studii

Programe de studii

Informatii utile

Regulamente

   

 

   A V I Z

Vineri, 18 noiembrie 2016, la ora 14.00, în sala 3-208, va avea loc Conferinţa Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor UTM.

Tematica Conferinţei:

·      Automatică şi Informatică;

·      Calculatoare şi Reţele Informaţionale;

·      Microelectronică, Nano-electronică şi Nano-tehnologii;

·      Inginerie Biomedicală;

·      Tehnologii Informaţionale şi Securitatea Informaţiei;

·      Informatica Aplicată;

·      Ştiinţe socio-umane.

Termeni de prezentare a materialelor:

17.11.2016 – expedierea  lucrării pe adresa e-mail: victor.ababii@calc.utm.md; si ababii@mail.utm.md;

18.11.2016 prezentarea obligatorie a lucrării în cadrul conferinţei;

05.12.2016 – prezentarea variantei finale a materialelor pentru publicare.

(materialele vor fi publicate cu cifru ISBN).

* Instrucţiunile  pentru redactarea lucrărilor.

** Lucrările studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor se prezintă imprimate, vizate  de către autor(i), conducătorul ştiinţific şi şeful catedrei de specialitate.

*** Vor fi publicate numai lucrările prezentate public în cadrul conferinţei şi care satisfac cerinţelor de redactare şi conţinut.

Responsabil de organizare: conf. univ., dr. V. Ababii (3-214)

 

 

 
 

CSCT - COPYRIGHT 2015 - ALL RIGHTS RESERVED