UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica

Studii Superioare de Masterat

 

 
 


UTM

 
 Avize

Noutati

Orarul de studii

Programe de studii

Informatii utile

Regulamente

   

 

A V I Z

În perioada 16-18 noiembrie 2017 va avea loc Conferinţa Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor UTM.

Tematica Conferinţei:

·      Automatică şi Informatică;

·      Calculatoare şi Reţele Informaţionale;

·      Microelectronică, Nano-electronică şi Nano-tehnologii;

·      Robotică și Mecatronică

·      Inginerie Biomedicală;

·      Tehnologii Informaţionale şi Securitatea Cibernetică;

·      Informatica Aplicată și Managementul Informațional;

·      Ştiinţe socio-umane.

Termeni de prezentare a materialelor:

16.11.2017 – prezentarea sau expedierea  Titlului şi Autorii lucrării pe adresa e-mail: victor.ababii@calc.utm.md;

17.11.2017 – prezentarea obligatorie a lucrării în cadrul conferinţei;

30.12.2017 – prezentarea variantei finale a materialelor pentru publicare.

(materialele vor fi publicate cu cifru ISBN).

* Instrucţiunile  pentru redactarea lucrărilor pot fi accesate de pe pagina web: http://masterat.fcim.utm.md. (Format lucrare CCDS UTM 2017)

** Lucrările studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor se prezintă imprimate, vizate  de către autor(i), conducătorul ştiinţific şi şeful departamentului.

*** Vor fi publicate numai lucrările prezentate public în cadrul conferinţei şi care satisfac cerinţelor de redactare şi conţinut.

Responsabil de organizare: conf. univ., dr. V. Ababii (3-214)

   

 

 

 
 

CSCT - COPYRIGHT 2015 - ALL RIGHTS RESERVED