UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica

Studii Superioare de Licenta si Masterat

 

 
 


UTM

 
 Avize

Noutati

Orarul de studii

Programe de studii

Informatii utile

Regulamente

   

Note de curs:  
- Computer Architecture  
- Prelegeri TSC  
- Proiectarea cu dispozitive programabile  
- Sisteme cu dispozitive reconfigurabile  
   
- Sisteme si Retele de Calcul Dedicate  
   
   
   
   
Proiectarea Tezei de Licenta  
- Programa de invatamint "Practica si Proiectarea de Licenta"  
- Formularul pentru completarea Contractului de efectuare a Practicii de Licenta (*.DOC)  
- Formularul pentru completarea Contractului de efectuare a Practicii de Licenta (*.PDF)  
- Ghid pentru Organizarea si desfasurarea stagiilor de practica  
- Regulament privind organizarea si desfasurarea stagiilor de practica ale studentilor UTM  
- Ghid privind elaborarea si sustinerea tezelor / proiectelor de licenta  
- Caietul stagiului de practica  
   
   
   
Proiectarea tezei de master:  
- Ghid pentru elaborarea tezei de master  
- Foaia de titlu  
- Anexe, Formatul A5  
- Anexe, Formatul A4  
- Formularul pentru completarea Contractului de efectuare a Practicii de Specialitate (*.DOC)  
- Formularul pentru completarea Contractului de efectuare a Practicii de Specialitate (*.PDF)  
 
 

CSCT - COPYRIGHT 2015 - ALL RIGHTS RESERVED